Facebook PuntoVita YouTube PuntoVita Twitter PuntoVita

Bezpieczeństwo w trakcie morskich rejsów bałtyckich

Priorytetem morskich rejsów bałtyckich jest zapewnienie całej załodze najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ten cel realizujemy podejmując działania na wielu płaszczyznach:

Morska kadra

bezpieczne rejsy morskie bałtykProwadzący rejsy posiadają najwyższe stopnie żeglarskie oraz instruktorskie Polskiego Związku Żeglarskiego i doświadczenie na akwenie Morza Bałtyckiego. Dodatkowo każdy z nich posiada udokumentowane umiejętności w prawidłowym reagowaniu w różnych stanach zagrożenia na wodzie (SRC, ratownik WOPR, ratownictwo morskie).

Na każdym rejsie młodzieżowym oprócz doświadczonego kapitana znajduje się opiekun – wychowawca z doświadczeniem żeglarskim oraz pedagogicznym. Żeglarskie imprezy morskie dla młodzieży są corocznie pozytywnie opiniowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Jachty

Modele naszych jachtów zostały zaprojektowane przez najbardziej uznanych i utalentowanych konstruktorów jachtowych, wyprodukowane w najlepszych stoczniach jachtów morskich w Polsce i na świecie.

bezpieczeństwo podczas rejsów bałtyckichPrzeznaczone zostały do bezpiecznej żeglugi bałtyckiej. Jednostki, na których pływamy oznaczono najwyższą klasą bezpieczeństwa „A” w żegludze pełnomorskiej. Ponadto bezpieczeństwo załogi zapewnia również ich ponadstandardowe wyposażenie, tj.: pneumatyczne pasy bezpieczeństwa dla całej załogi, dwukierunkowy system AIS, radioboja EPIRB, trzy niezależne systemy GPS, radio UKF z DSC, radar Raymarine, telefon satelitarny, pneumatyczna tratwa ratunkowa oraz porządek na jachcie.

Gwarancje i ubezpieczenia w trakcie rejsów bałtyckich

Szkoła żeglarstwa PuntoVita posiada wpis do ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego oraz gwarancję ubezpieczeniową na terenie całej Europy w firmie Europäische Reiseversicherung AG, która chroni przede wszystkim naszych klientów. Każdy uczestnik naszych rejsów jest również ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU w pakiecie Wojażer.

www.turystyka.gov.pl – zawsze sprawdzaj uprawnienia Twojego organizatora przed imprezą turystyczną. Każdy, kto nie widnieje w ewidencji, działa nielegalnie!