Facebook PuntoVita YouTube PuntoVita Twitter PuntoVita

Rejsy żeglarskie last minute po Morzu Bałtyckim

Termin last minute nie funkcjonuje oficjalnie w ustawie o usługach turystycznych. Określenie to jednak przyjęło się powszechnie w turystyce i oznacza zakup w ostatniej chwili. Docenianym najczęściej aspektem last minute jest niższa cena oraz dokonywanie zakupu na bieżąco, bez konieczności wcześniejszego planowania urlopu. Coraz częściej tego typu oferty pojawiają się również w żeglarstwie. Wskazujemy, na co zwrócić uwagę przy wyborze okazyjnych rejsów żeglarskich.

Informacje na temat rejsów żeglarskich last minute po Bałtyku:

Last minute w żeglarstwie

rejsy last minute po bałtykuW żeglarstwie, podobnie jak w pozostałych imprezach turystycznych, korzystając z ofert last minute jesteś objęty taką samą ochroną prawną jak przy zakupie bez obniżki cenowej.

Nabywając taką ofertę masz prawo do reklamacji, a każda istotna zmiana warunków ofert powinna być uzgodniona z klientem.

Zastrzeganie sobie przez organizatora swobodnych zmian warunków uczestnictwa jest niezgodne z prawem.

Dlatego przede wszystkim należy zapoznać się ze szczegółami oferty, którą nabyliśmy.

rejsy jachtem last mimute po bałtykuW żeglarstwie należy zwrócić uwagę na klasę jachtu, który rezerwowaliśmy, i jego wyposażenie. Zdarza się w praktyce żeglarskiej, że model jednostki jest czasami zmieniany, ze względu na awarie i względy bezpieczeństwa (jest to sprzęt intensywnie użytkowany w sezonie i może ulegać awariom i wymagać drobnych napraw i przeglądów), jednak klasa jachtu nie powinna odbiegać od tego, który był w ofercie i oczywiście klient powinien być o ewentualnej zmianie poinformowany.

W ofertach żeglarskich należy przyjrzeć się takim składnikom oferty jak: opłaty portowe, opłaty paliwowe, wyżywienie, napoje, ubezpieczenie sprzętu oraz ludzi, kwalifikacje prowadzącego rejs, pobierane kaucje.

Nie bez znaczenia jest również charakter rejsu, tj. szkoleniowy, stażowy czy turystyczny. Organizator zobowiązany jest do wystawienia zaświadczeń o odbyciu stażu morskiego w przypadku rejsów stażowych, czy szkoleniowych. Oferta rejsów żeglarskich last minute powinna precyzyjnie określać warunki tych ważnych składników dla klienta.

Sprzedawane przez naszą Szkołę Żeglarstwa oferty last minute, są pełnowartościowymi pakietami ofert rejsów żeglarskich, a ich okazyjność wynika z rzeczywistej nadwyżki wolnych miejsc. Zgodność z ofertą imprez last minute dotyczy również grupy wiekowej i charakteru rejsu. Warto więc sprawdzać na bieżąco nasz terminarz rejsów.

Rejsy last minute na Bałtyku, a wolna koja

wnętrze jachtu kojaKoja jest to miejsce do spania na jachcie. Określenie „wolna koja” przyjęło się powszechnie w tradycji żeglarskiej i oznacza wolne miejsce na rejsie, które można zająć. Kojarzone jest najczęściej z rejsami niekomercyjnymi, organizowanymi wspólnymi siłami, przez grupy zainteresowane tematem. Dzięki temu taki rejs powinien być tańszy. Okazyjność tej oferty to wspólny mianownik z rejsami last minute.

Czym zatem różnią się te imprezy i którą warto wybrać?

Należy przede wszystkim sprawdzić, czy sprzedaż wolnej koi to rzeczywiście przedsięwzięcie niekomercyjne, czy tylko nadużywanie pojęcia bazującego na naszych pozytywnych skojarzeniach i tradycji. Może się bowiem okazać, że rejs nie jest do końca non profit, a wolna koja jest formą ucieczki od kosztów i formalności, które dotyczą legalnie działających firm turystycznych.

Warto też zwrócić uwagę na kwalifikacje osoby prowadzącej rejs ze względów bezpieczeństwa, ale również po to, aby upewnić się, że w razie potrzeby jest uprawniona do wystawienia opinii z rejsu morskiego. Szczególnie przy rejsach bałtyckich przeznaczonych dla nieletnich muszą być spełnione szczególne warunki dotyczące opieki określone prawem.

Wreszcie grupa wiekowa i charakter rejsu nie zawsze są sprecyzowane i wiadome dla potencjalnego klienta. W ofercie last minute prócz tego, że organizator zobligowany jest do sprzedaży konkretnej ofert, tak jak to zostało omówione powyżej, to musi działać legalnie. Należy sprawdzić, czy posiada ubezpieczenie turystyczne i zezwolenie na świadczenie usług turystycznych. Informacje o tym znajdziesz w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szkoła żeglarstwa PuntoVita oczywiście posiada wszystkie te certyfikaty. W przypadku młodzieżowych rejsów bałtyckich impreza powinna zostać zgłoszona do właściwego Kuratorium Oświaty oraz obsadzona kadrą z właściwymi kwalifikacjami żeglarskimi, ale też pedagogicznymi. Na bałtyckich rejsach dla młodzieży na każdej jednostce oprócz kapitana znajduje się dodatkowo wychowawca posiadający uprawnienia żeglarskie i pedagogiczne, który wspomaga prowadzenie rejsu. Jedynie zakup „prawdziwej” oferty last minute u legalnego organizatora turystyki gwarantują bezpieczeństwo finansowe oraz ochronę prawną klientów i organizatorów turystyki. Tylko rzetelna wiedza na temat organizatora i turystyki pozwoli trafnie podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego rejsu last minute lub wolnej koi.